nhà tuyển dụng

Những cách “làm khó” nhà tuyển dụng chuyên nghiệp

Nếu người phỏng vấn nói rằng người khác đã vào vị trí đó rồi, bạn cần phải yêu cầu lý do tại sao họ lại chọn người đó chứ không 1. Tìm kiếm quá nhiều thông tin Trước khi nộp

Top nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2017

Kết quả khảo sát năm nay không có nhiều sự thay đổi trong nhận định về nghề nghiệp của đáp viên và cách tiếp cận của họ đối “Nhà tuyển dụng được yêu thích” là chương trình khảo sát trực

Dựa vào Facebook nhà tuyển dụng biết gì ?

Chia sẻ về công việc, các hoạt động từ thiện, tham gia các hoạt động xã hội. Những hoạt động xã hội không thể hiện kinh nghiệm làm Ngày nay, sự tiện lợi từ Facebook đã cho phép tiếp cận